top of page

thing / space


एकेक आकार आणि आकृती

तिच्या विश्वापासून वेगळी करून मांडल्यावर

तिचे स्थान तिची वेळ / सगळे संदर्भ बदलतात

त्या गोष्टीकडे आपण नव्याने पाहू लागतो

आणि जर ती गोष्ट अस्तित्वातच नसेल तर आपण तिला अस्तित्व देतो.

how do birds get to know when they should migrate?


bottom of page